Coaching

Coaching vanuit Zo Zijn omvat eigenlijk alle vragen die je met een coach zou willen bespreken. Van werk tot relaties tot gezondheid tot zingeving.Vragen die beantwoord mogen worden om in beweging te komen, om verder te kunnen groeien; alle vragen m.b.t. je eigen welzijn.

.

Ik ben een Bewustzijnscoach. Ik coach bovenal vanuit wat er op dat moment “nodig” is. Een kwaliteit, kracht vanuit mijzelf; het aanvoelen van een ander, het aanvoelen van en werken met dat wat zich laat horen en zien. Het werken met het bewustzijn en het onderbewustzijn. Ik stel je in de gelegenheid om je te verbinden met je eigen ZIJN. Samen kijken we naar wat er daadwerkelijk is,  zodat je vanuit inzicht, met ondersteuning, de stap kunt nemen die voor jou goed voelt.

.

Bij mijn coaching maak ik, waar nodig of gevraagd, gebruik van krachtige verbindings- en ervaringsgerichte “methodes”,  “technieken” en “tools”  (bijv. Wandelcoaching, Lifecoaching, systemisch werken, de natuur, opstellingen, grondingsoefeningen, lichaamswerk, TRI A methode, affirmaties, ademhalingsoefeningen, visualisatieoefeningen, meditatieoefeningen etc.)

.

Zo Zijn Coaching; Van inzicht naar bewustwording…… Van bewustwording naar bewustzijn… Van bewustzijn naar keuzes………. Van keuzes naar acties…………….. Van bewustzijn naar bewust-ZIJN

.

coaching voor jongeren en volwassen.

.

 

 

.

Vanuit verbinding, kennis, ervaring, kracht, eigen-wijsheid, energie,  betrokkenheid en passie….

kan ik mensen die toe zijn aan inzicht en verandering in verbinding brengen met zichzelf en van daaruit coachen;

.

Coaching gericht op;

-Leren door verbinden en ervaren.

-Verruiming van bewustzijn.

-Aandacht acceptatie en actie(s).

-Motivatie, inspiratie en ontwikkeling.

-Een weg naar een positieve balans van voelen denken en doen.

-Liefdevol welZIJN.

.

Mensen laten zien, ervaren, voelen…  èn mensen laten geloven en vertrouwen in anders denken en doen…. en in zichzelf.

Dat is de kracht vanuit Zo Zijn Coaching en meer.

.

Coaching vindt waar nodig en bij persoonlijke voorkeur plaats binnen de eigen praktijk of op locatie, maar waar mogelijk in de kracht van de natuur.

.

 

Werkwijze

Intake– De eerste afspraak is een intake gesprek. Een intake gesprek vindt plaats in de eigen praktijk en duurt + 45 min. Hierin vindt een eerste kennismaking plaats. De voorwaarden voor coaching is wederzijds vertrouwen, begrip en respect. Naast de kennismaking komt de vraag, klacht of het probleem aan de orde. Waar nodig wordt dit nog verder uitgediept middels vraagstelling om uiteindelijk te komen tot een heldere doelstelling.

.

Wanneer er sprake is van een wederzijdse klik, bespreken we in onderling overleg de mogelijkheden en de voorkeuren m.b.t. de coaching.

-Een coachingswandeling in de natuur.

-Een coachingssessie in de praktijk of op locatie.

-Een systemische opstelling in de praktijk of in de natuur.

.

Coachingssessie– Bij een coachingssessie wordt er altijd gewerkt aan het creëren van inzichten die betrekking hebben op jezelf, je behoefte en je vraag. Vanuit inzichten en ervaringen wordt je in staat gesteld om keuzes te maken. keuzes bepalen de acties die je voor jezelf mag ondernemen.

.

Een coachingssessie duurt + 1 1/2 uur. Na een coachingssessie bepaal jij hoe je de “nieuwe” kennis, mogelijkheden en eventueel tools, haalbaar kunt gaan gebruiken en toepassen in acties.

.

Een weg naar een balans van voelen denken en doen.

.