Systemisch werk

Soms loop je tegen dingen aan waarvan je niet weet waarom het je (telkens) gebeurd, overkomt of juist niet lukt. Soms wil je weten waarom je situatie is zoals hij is zodat je verder kunt…

(Relaties, geld, gezondheid,  persoonlijke ontwikkeling, de groei en of ontwikkeling van je bedrijf etc., etc.)

 

.

Systemisch werken is een methode waarbij je zicht krijgt op een vraagstuk vanuit het hier en nu middels het opstellen en uitdiepen van het bestaande systeem.

.

We maken allemaal deel uit van systemen. (familiesystemen, organisatiesystemen, ons eigen gecreëerde systeem). In een systeem verhoud alles en iedereen zich op een bepaalde manier van elkaar. Die verhouding kan (ooit) verstoord zijn geraakt of niet “wenselijk” zijn zonder dat we ons daar nu bewust van zijn. Onbewust dragen we dan die “last” met ons mee en dat kan zich op diverse manieren uiten. (ongenoegen, bepaalde patronen, emoties, blokkades e.d.)

.

Middels het opstellen van een systeem wordt getracht om niet direct zichtbare “relaties” en eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen op een wijze zodat we ons liefdevol kunnen losmaken van verstrikkingen.

.

Het bijzondere aan systemisch werk is dat er gewerkt wordt met een lichamelijk, energetisch en emotioneel krachtveld, dat zichtbaar wordt gemaakt met behulp van opgestelde mensen of voorwerpen.

.

 

Werkwijze

Individueel – Individuele systemisch werken kan even krachtig zijn als systemisch werken binnen een groep. Bij deze vorm wordt er gewerkt met materialen. Sommige mensen vinden dit prettiger, omdat ze dan niet gehinderd worden door andere mensen om hen heen. Een individuele opstelling   duurt + 1 1/2 uur en vindt na onderling overleg plaats in de praktijk of in de natuur.

.

Je kunt telefonisch of via email een afspraak maken voor een opstelling.

.

.

Workshop – Geregeld wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een workshop  systemisch werken. Ook als je nog geen ervaring hebt met systemisch werken bieden de workshops je de mogelijkheid om deze krachtige en bijzondere werkvorm aan de lijve te ervaren.  Je kunt deelnemen met een vraagstelling, maar soms ook als representant. De rol van representant kan enorm leerzaam zijn, daar we in anderen ook vaak onszelf tegenkomen.

.

Bij systemisch werken is er geen intake gesprek nodig, de opstelling doet zelf het werk. Bij aanvang van de opstelling is altijd een inleidend gesprek waarbij jij je vraag kunt toelichten.

.

 

Gezien de aard en de intensiteit van de methode wordt van de deelnemers respect voor elkaar en elkaars privacy gevraagd.

.

Voor data van de workshops zie  agenda>>. Voor meer informatie over de betreffende workshops en voor het inschrijven voor een workshop kun je gaan naar  info+inschrijven>>

.

Wanneer je nog meer informatie wenst en/of vragen hebt kun je gerust telefonisch of via e-mail contact opnemen.

.